vvnk_hoofd

Wat is en doet de Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900?

Wie zijn wij

De Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900 (VVNK 1900) is een landelijke kleinschalige ontmoetingsplaats voor liefhebbers van kunst, kunstnijverheid en architectuur uit de boeiende periode 1880 - 1940.

Het doel van de VVNK 1900 is het verdiepen van de kennis van haar leden, het wekken van belangstelling en het bevorderen van studie en publicatie. Een ruimere omschrijving is te vinden in de statuten die op 18-04-2017 zijn herzien.

De leden zijn leken en professionals, deels afstammelingen van kunstenaars, die specifiek geïnteresseerd zijn in de kunst uit de hierboven genoemde periode.

De VVNK 1900 biedt u

  • excursies naar tentoonstellingen en architectuur met deskundige inleiders en gidsen
  • een tweejaarlijkse meerdaagse buitenlandse reis en een tweejaarlijks symposium
  • nieuws- en informatiebladen met een tentoonstellingsagenda, boekaankondigingen en tips
  • faciliteiten bij het Drents Museum

Speciale band

De VVNK is in 1998 ontstaan uit de Stichting Schone Kunsten rond 1900 (SSK 1900). Deze is in 1964 opgericht door nazaten van kunstenaars en kreeg veel kunst in bezit. De collectie is tot 2017 in bruikleen ondergebracht bij het Drents Museum te Assen. Dit heeft - uitgebreid met eigen aanwinsten - een van de mooiste Nederlandse collecties rond 1900. De VVNK heeft daarom een speciale band met het museum.

Op dit moment is de SSK in liquidatie en zal naar verwachting medio dit jaar worden opgeheven. De collectie is in zijn geheel in eigendom aan het Drents Museum overgedragen.

In 2014 is ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de SSK een bijlage bij Rond 1900 nr. 4 van september 2014 verschenen waarin de geschiedenis van de SSK mede aan de hand van archiefstukken uitvoerig uit de doeken is gedaan. Deze bijlage is hier te raadplegen.

Fonds studie en publicatie

Scriptieprijs Master- en Bachelorstudenten

De VVNK heeft sinds 2009 een Scriptieprijs voor studenten in de Masterfase. Met ingang van 2016 is ook een Scriptieprijs voor Bachelorstudenten ingesteld. De prijzen worden eens in de twee jaar uitgereikt. In 2017 is weer inzending mogelijk. De sluitingsdatum is 1 oktober 2017.

Voor omschrijving en aanmelding lees verder »

De laatste uitgereikte Scriptieprijs:

Op zaterdag 30 januari werd in het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht de VVNK Scriptieprijs 2015 uitgereikt aan Stefanie van Rootselaar voor haar scriptie Eduard Frankfort (1864-1920), leven en werk van een veelzijdig kunstschilder. Uit handen van de voorzitter van de jury Lieske Tibbe, oud-docent kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen ontving zij een oorkonde en een geldbedrag van € 750. Stefanie van Rootselaar studeerde aan de Universiteit van Amsterdam. Haar scriptie sprong er volgens de jury uit wat betreft precisie, systematische aanpak en raadpleging van al het materiaal dat beschikbaar was. Er was geen persoonlijk archief, maar de schrijfster heeft toch veel boven water gekregen. Een echt pionierswerk volgens de jury.

Thijs de Raedt - eveneens Universiteit van Amsterdam - ontving voor zijn scriptie Een flinke portie wansmaak. Facetten van het verzamelen en tentoonstellen van symbolistische kunst in Nederland, de 2e prijs, groot € 250.

Bijdrageregeling

De VVNK beschikt over een bescheiden fonds studie en publicatie. Hieruit kunnen bijdragen ter beschikking worden gesteld voor een activiteit die betrekking heeft op de beeldende kunst uit de periode 1880-1940.

Voor omschrijving en aanmelding lees verder »

De eerste financiële bijdrage is geleverd aan het Symposium [architect] Jan Stuyt [1868-1934] en de Heilig Land Stichting, Nijmegen dat op 25 februari 2011 georganiseerd is door de faculteit der Letteren, afdeling Kunstgeschiedenis, Radbouduniversiteit Nijmegen.

Lidmaatschap

Alle voordelen van het lidmaatschap en de kosten vindt u op de pagina Vereniging.
Aanmelding als lid kan per e-mailformulier.

We heten u graag welkom of verschaffen u nadere informatie.


View Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900 - LinkedIn Group

wijzig lettergrootte

 

nieuw op de website

Er is op dit moment geen nieuws te melden.

 

Havelaar, Willem Justus (Just)
(Rotterdam 1880 - 1930 Amersfoort)

56 a. Zelfportret, 1913; potlood, 48 x 30 (langdurig bruikleen uit particuliere collectie).

Lebeau, Joris Johannes Christiaan (Chris)
(Amsterdam 1878 - 1945 Dachau)

81 a. Zelfportret, 1919; houtsnede, 44,5 x 30,7.